14. Katalogen ”Ljobitel estampov” från Sankt Petersburg 2010 funnen på konstmässan Art Moscow.

14. Katalogen ”Ljobitel estampov” från Sankt Petersburg 2010 funnen på konstmässan Art Moscow.