2019 - > Collection BIOMUS / Bibliomus

Bibliomus är ett pågående soloprojekt som bygger vidare på arbetet och kontakterna i Moskva.

Min plan är att studera bilder av växter i böcker, planscher och herbarier på bibliotek och naturvetenskapliga museer. Resultatet av studierna ska sammanställas, materialet bearbetas hemma i ateljén och presen­teras med en utställning, ett seminarium eller workshop på Biologiska museet i Moskva. 

 

Helge Ax:son Johnsons stiftelse beviljade stipendium till projektet.

2019 gjorde jag två resor till Ryska Nationalbiblioteket i Sankt Petersburg och Biologiska museet i Moskva.

2020 var planen att besöka Ryska Statliga Biblioteket (Leninbiblioteket) och Biologiska museet i Moskva. Den resan och utställningen har inte kunnat genomföras p.g.a. de allmänna reserestriktionerna under Corona-pandemin.