B I B L I O M U S

Collection BIOMUS / Bibliomus

Bildarbetet i ateljén fortsätter som vanligt framöver men de allmänna Corona-restriktionerna omöjliggör en planerad studieresa till Moskva. Resan är en viktig del av projekt ”Collection BIOMUS / Bibliomus”. För det ändamålet har jag fått stipendium från Helge Ax:son Johnsons stiftelse år 2019 och 2020.

2019 gjorde jag en resa till Ryska Nationalbiblioteket och Zoologiska Institutet vid Ryska Vetenskapsakademien i Sankt Petersburg. Där studerade jag bilder i gamla böcker, tecknade, skissade och fotograferade.

2020 är planen för resan att besöka Ryska Statsbiblioteket och Biologiska museet i Moskva. Målet är att fortsätta teckna, skissa och fotografera av bilder i Flora och Fauna, affischer och andra tryck. Att teckna av uppstoppade djur och torkade växter i herbarier.

Resultatet av studierna ska sammanställas, materialet bearbetas hemma i ateljén och presen­teras med en utställning, ett seminarium eller workshop på Biologiska museet i Moskva. Utställningen är planerad till hösten 2021, men p.g.a. pandemin är det i dagsläget oklart när den kommer att kunna genomföras.

 
 
 
 

 

Målet är alltså att läsa gamla böcker och titta på illustrationer. Att teckna, skissa och fotografera av bilder i Flora och Fauna, affischer och andra tryck. Att teckna av uppstoppade djur och torkade växter i herbarier. Genom att studera olika slags bilder av växter och djur kan man undersöka hur konstnärer, illustratörer och fotografer har gestaltat djur och natur i vetenskapen och i konsten. Hur skiljer man ett vetenskapligt synsätt från ett personligt intryck eller uttryck? Den fotografiska revolutionen har förändrat allas uppfattning av vad som är Natur och vad som är Kultur, men hur uppfattar vi konstnärer skillnaden?

 
 
 

Flora Formula
 

 

Ur förrådet på Biologiska museet i Moskva.
 

 

Förteckning över uppstoppade rävar.
 

 

Lånekort 2019.

 

 

Läsesal på Ryska Nationalbiblioteket i Sankt Petersburg.