B I O L O G I S K A   M U S E E T

2014  september 04 - 28 > Flora Formulae på Biologiska museet i Moskva

Grafikerna Irena Makoveeva, Gunilla Widholm och jag blev inbjudna att ställa ut på Statliga Biologiska museet i namn av K.A. Timiryazev i Moskva.

Museet föreslog temat "Flora Formulae" så vi visade bilder med växter som motiv. Gunillas Widholms grafik visades i kombination med gamla herbarieblad ur museets vetenskapliga samlingar och från konstsamlingen lånades några bronsskulpturer som fick plats i utställningssalarna.

Museet köpte en kollektion av varje konstnär till samlingarna.

 

Biologiska museets webbsida: 

gbmt.ru/ru/museum/chron_detail.php?ID=14219

 

Biologiska museet på webbsidan Ryska museer:

www.russianmuseums.info/M283

 

Konstnärerna Gunilla Widholm, Irena Makoveeva och Ulrika Christell.
 

Statliga Biologiska museet i namn av K.A. Timiryazev i Moskva


Färgetsningarna Knoppar, Näckrosplanta, Dybotten och Stjälkslingor kompletterade med ett herbarieblad ur Biologiska museets samlingar.