B I O M U S   S j ö h ä s t e n   2 0 1 8

2018 februari 03 - 17 > Collection BIOMUS på Galleri Sjöhästen i Nyköping

Galleri Sjöhästen visade vår utställning mellan 7:e Moskvabiennalen och en uppföljande utställning på Biologiska museet i Moskva i april 2018.

 

Galleri Sjöhästens hemsida:

www.gallerisjohasten.net/konstnar.php?id=280