B I O M U S   S J Ö H Ä S T E N

 

 

2018 februari 03 - 17 > Collection BIOMUS på Galleri Sjöhästen i Nyköping

 

Namnet Collection BIOMUS betecknar både ett konstprojekt knutet till Biologiska museet i Moskva och en samling konstnärer. Alla har olika synsätt: poetiskt, beskrivande eller problematiserande, det gemensamma är ett starkt intresse för NATUREN, växter och djur som motiv.

Collection BIOMUS startade år 2014 med det bestämda målet att göra ett bidrag till Moskvabiennalen. Tack vare goda kontakter på Statliga Biologiska museet i namn av K.A. Timiryazev kunde vi boka deras utställningslokal och göra en ansökan. Ulrika Christell utvecklade projektet i rollen som kurator tillsammans med museets kurator Olga Zubareva. Till projektet bjöds svenska konstnärer in till utställningen medan ryska konstnärer, kuratorer och museianställda bidrog med föreläsningar, workshops, rundabordssamtal och ett program med internationell videokonst.

Projektet ”Collection BIOMUS / Museum Fantasies” antogs till Specialprogrammet på “6th Moscow Biennale of Contemporary Art” 2015 och det gick så bra att vernissagen uppmärksammades med ett reportage i TV-kanalen Rossiya Kultura.

Det nya projektet ”Collection BIOMUS / Our Birches, Your Birches” ingår i Parallellprogrammet på “7th Moscow International Biennale of Contemporary Art” 2017. Vi kan glädja oss åt att flera nättidningar listade ”Our Birches, Your Birches” bland de 10 skarpaste av 69 utställningar.

Projektet inleddes i höstas med en installation av videokonst på Biologiska museet och fortsätter med den här utställningen på Galleri Sjöhästen i februari 2018. I april ska vi tillbaka till Moskva och göra en utställning på Biologiska museet, den här gången i de naturhistoriska salarna.

Eftersom vi så gärna vill kommunicera över nationsgränserna tänker vi göra en fotodokumentation av utställningen på Galleri Sjöhästen i Nyköping, för att samtidigt kunna visa bilderna på en dataskärm på Biologiska museet i Moskva.

 

Konstnärer: Ulrika Christell, Mattias Fagerholm, Tomas Lidén, Mia Malmlöf, Gunilla Widholm, Lars-Göran Yeudakimchikov Malmquist, Galina Yeudakimchikava Malmquist, Jöran Österman.

 

Collection BIOMUS' hemsida:
www.collectionbiomus.com/galleri-sjohasten/

 

Galleri Sjöhästens hemsida:

www.gallerisjohasten.net/konstnar.php?id=280

 

 

2018 februari 03 > Södermanlands Nyheter