C o l l e c t i o n   B I O M U S

2015 2019

"Collection BIOMUS" var ett stort konstprojekt jag drev som fristående kurator i samarbete med personalen på Biologiska museet K.A. Timiryazev i Moskva.

Efter att ha ställt ut i flera ryska städer samlade jag ihop mina kunskaper och kontakter med målsättningen att göra ett projekt som skulle kunna ingå i ett större sammanhang i huvudstaden. Kontakter fanns med ledningen för Moskvabiennalen för Samtidskonst, Biologiska museets chef, Sveriges Ambassad och konstnärsvänner.

Utställningarna genomfördes av arton svenska konstnärer, i tre olika konstellationer, som alla arbetade med det övergripande temat: Biologi, Naturen, Växter och Djur.

Konstverken kommenterade och konfronterade museets naturvetenskapliga samlingar. Installationer av teckningar, målningar, skulpturer och videokonst visades inuti och intill montrarna i det gamla museets salar.

 

Mina bilder gestaltade projektens teman på affischerna och jag deltog själv i utställningarna.

 

Totalt gjorde vi tre projekt:

2015 Collection BIOMUS / Museum Fantasies / 6:e Moskvabiennalen

2017 Collection BIOMUS / Our Birches, Your Birches / 7:e Moskvabiennalen

2019 Collection BIOMUS / Sekretiki / 8:e Moskvabiennalen


Se vidare här: collectionbiomus3.webnode.se/