G S   P O R T F Ö L J   2 0 0 2

2002 januari > Upplaga till Grafiska Sällskapets portföljer

Grafiska Sällskapet beställde en upplaga 200 ex. av etsningen Stjälkslingor till utgivningen 2002.

 

Grafiska Sällskapets webbsida:

grafiskasallskapet.se/?page_id=2086

 

 

"Stjälkslingor" färgetsning