H A G A P A R K E N

2021.03.13     Senvinterpromenad

 
 

 

2020.11.22     Tecknar i Hagaparken, invid Pelousen.

 
 
 
 

2020.10.08     Parkmätare

 
 
 
 

2020.10.02     Nästa dag och en ny övning.

 
 
 
 

2020.09.28     Tid att tänka om och att börja på något nytt och sen göra om övningen i morgon när det är ljust ute.