H A G A P A R K E N

2020.09.28     Tid att tänka om och att börja på något nytt och sen göra om övningen i morgon när det är ljust ute.

 
 

 
 

 

 

2020.10.02      Nästa dag och en ny övning.

 

 

 

2020.10.08      Parkmätare

 

 

 

2020.11.22      Tecknar i Hagaparken, invid Pelousen.