I R E N A   M A K O V E E V A

2010  februari 27 – 17 mars 17 > Irena Makoveeva på Grafiska Sällskapets galleri

 

Inom ramen för ett nystartat samarbete mellan Grafiska Sällskapet och gruppen "Dom grafiki" i Moskva kurerade jag en utställning med torrnålsgravyrer av konstnären Irena Makoveeva i Artists' Books-hörnan på Grafiska Sällskapets galleri i Stockholm.

Irena Makoveeva reste till Stockholm och stannade en vecka efter vernissagen då vi gjorde studiebesök på Konstfacks och Konsthögskolans grafikavdelningar samt KKV i Nacka.

Som utbyte fick Grafiska Sällskapet en inbjudan att redan i maj ställa ut på grafiksalongen "Ljobitel Estampov" på Manege i Sankt Petersburg.