K A L I N I N G R A D   2 0 0 7

2007  januari 26 > Statliga konsthallen, Kaliningrad i Ryssland.

 

Efter Grafiktriennalen hösten 2005 återvände Ulrika Christell och Lars-Göran Yeudakimchikov-Malmquist till Kaliningrads statliga konsthall för att ställa ut sin grafik i var sin sal.

 
 
 
 
 
 
Bild från konstgalleriets websida.