K I R U N A S T I P E N D I E T   1 9 9 6

1996  > Kirunastipendiet

Kiruna kommuns Kulturstipendium / Kirunastipendiet delades år 1996 ut till två konstnärer, Ulrika Christell och Elisabeth Ödmann, som vardera fick 20 000 kronor och en månads fri vistelse i konstnärslägenheten i Kiruna stad och LKAB:s fjällstugor i Björkliden. Dessutom garanterade kommunen och LKAB inköp vid den utställning som Kiruna Konstgille ordnade.

Kommunen köpte etsningarna Utombordare, Bår och fyr, Ljuskedjan och Glashyddan.

 

Kiruna kommuns webbsida:

www.kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/Stipendier/Kirunastipendiet/

 

Kirunastipendiater 1959 - 2013

 

Kiruna konstgilles webbsida:

kirunakonstgille.se/?page_id=155

 

Klipp ur Kirunakuriren. Text och foto Håkan Zerpe.