2015 september 19 - oktober 07 > Collection BIOMUS / Museum Fantasies

 

”Collection BIOMUS / Museum Fantasies” var ett svenskt Specialprojekt på den internationella 6:e Moskvabiennalen för samtidskonst. BIOMUS-projektet genomfördes i samarbete med Biologiska museet K.A. Timiryazev och bestod av en konstutställning, ett videokonstprogram, föreläsningar och rundabordssamtal.

 

Jag var kurator för projektet och deltog själv i konstutställningen.

 

Åtta inbjudna svenska konstnärer arbetade med temat Biologi, Naturen, Växter och Djur, i olika tekniker, metoder och infallsvinklar.

Konstverken presenterades i tre salar särskilt avsedda för konstutställningar. Verken i montrarna kombinerades med uppstoppade djur och andra föremål inlånade från Biologiska museets naturvetenskapliga samlingar.

Centralpunkten i min installation var en kopia av en tavla från 1882. Den anknöt till tiden då det privatpalats i vilket museet är inrymt byggdes. Målningen föreställer ett romantiskt tempelliknande lustslott beläget i en skog invid en mörk sjö. Kopian med guldram kombinerades med några uppstoppade djur, associerade objekt, ett bildspel i en digital fotoram samt en samling små saker.

 

Se vidare: collectionbiomus3.webnode.se/museum-fantasies/