G A L L E R I   P I C T O R

2013 mars 29 - april 28 > Grafisk Vår på Galleri Pictor

Deltog i en samlingsutställning på Galleri Pictor som presenterade åtta kvinnliga grafiker. Jag visade sex färgetsningar på tema näckrosor.

 

Galleri Pictor:

www.galleripictor.com/christell-ulrika