B I O M U S  /  B i b l i o m u s

2019 – >

”Collection BIOMUS” var ett stort konstprojekt jag drev som fristående kurator i samarbete med personalen på Biologiska museet K.A. Timiryazev i Moskva. Då det var genomfört och avslutat utvecklade jag soloprojektet ”BIOMUS / Bibliomus”, för vilket jag fick stipendium från Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2019 och 2020.

 

Utgångspunkten är en tavla från 1882 som jag sett i Sverige och fotograferat. Målningen föreställer ett romantiskt tempelliknande lustslott beläget i en skog invid en mörk sjö. Jag vill undersöka bilden och gå in i dess historia. Till en början lät jag göra en kopia av tavlan som visades i mina installationer på ”Museum Fantasies” 2015 och ”Baltic Biennal” 2016”.

 

2019  besökte jag Nationalbiblioteket i Sankt Petersburg där jag hittade böcker som gav klarhet och bilder, så att jag lyckades ta reda på vem som hade målat tavlan.

 

2020  var planen att besöka Ryska Statsbiblioteket i Moskva för att fortsätta teckna, skissa och fotografera. Projektet har inte kunnat genomföras eftersom ryska gränsen är stängd sedan mars 2020.

 

Min metod i Bibliomus-projektet är att samla information och bilder på bibliotek och museer. Materialet ska sedan bearbetas hemma i ateljén. Målet är att presentera materialet med grafiska blad i en utställning.