R Y S K  G R A F I K

2014 maj 20 - 28 > RYSK GRAFIK på Grafiska Sällskapet

Inom ramen för Grafiska Sällskapets verksamhet arrangerade jag en utställning av tre ryska grafikers verk på föreningens galleri i Stockholm.

Urvalet av konstnärer gjordes i samråd med kuratorn Andrey Martynov från Moskva. Oleg Kudryashov, Vladimir Martynov och Valery Orlov är alla mycket väl etablerade och var och en har sitt speciella förhållande till grafiken.

Andrey Martynov och Vladimir Martynov reste till Stockholm och stannade några dagar i samband med vernissagen då vi gjorde studiebesök på Fotografiska och Galleri Kontrast. 

Projektet finansierades med bidrag från Vera Sagers stiftelse.

 

Projektpresentation:

RYSK GRAFIK.pdf (310507)

 

Grafiska Sällskapet:

grafiskasallskapet.se/

 Grafik av Vladimir Martynov och Oleg Kudryashov.
 

Grafik av Valery Orlov och Vladimir Martynov.