S J Ö H Ä S T E N   2 0 1 8

2018 februari 03 - 17 > Collection BIOMUS på Galleri Sjöhästen i Nyköping

Som en del av projektet ”Our Birches, Your Birches” på Biologiska museet i Moskva gjordes en utställning av åtta konstnärers grafik och måleri på Galleri Sjöhästen i Nyköping. 

Namnet Collection BIOMUS betecknar både ett konstprojekt och en samling konstnärer. Alla konstnärerna har olika synsätt och konstnärliga metoder, poetiskt, beskrivande eller problematiserande, det gemensamma är ett starkt intresse för NATUREN, växter och djur som motiv.

 

Konstnärer: Ulrika Christell, Mattias Fagerholm, Tomas Lidén, Mia Malmlöf, Gunilla Widholm, Lars-Göran Yeudakimchikov Malmquist, Galina Yeudakimchikava Malmquist, Jöran Österman.

 

Galleri Sjöhästens hemsida: www.gallerisjohasten.net/konstnar.php?id=280