S J Ö H Ä S T E N

Galleri Sjöhästen, Nyköping, 1997.

Under arbete...