U P P L A G A  G.S.

2002 januari > Upplaga till Grafiska Sällskapets portföljer

Grafiska Sällskapet beställde en upplaga 200 ex. av etsningen Stjälkslingor, bilden ingick i utgivningen år 2002. Grafiska Sällskapets s.k. förmånsmedlemmar prenumererar på portföljerna, som varje år innehåller nio blad i olika tekniker och stilar, skapade av konstnärsmedlemmarna och utvalda av en sakkunnig jury.

 

Grafiska Sällskapets webbsida, se vidare under Grafikportfölj / 2002:

www.grafiskasallskapet.se/   

 

Stjälkslingor, färgetsning 33 x 25 cm