Stillbilder ur videoverket Collection BIOMUS / Sekretiki 2019.