Galleri

Mitt intresse för koppargrafik började med tre inspirerande sommarkurser på Ålsta folkhögskola 1982 - 1984 och utvecklades i samarbete med konstnärskollegor i flera kollektivverkstäder, varefter jag ordnade en egen verkstad med djuptryckspress 1991. Under de följande åren var färgetsningarna mitt huvudsakliga uttrycksmedel som jag visade och sålde på separat- och samlingsutställningar samt på kommission via gallerier i Stockholm och ute i landet.

Kollektivverkstäderna var en ingång till arbete för olika konstnärsföreningar. Jag har varit anställd föreståndare för Kretsens Grafikverkstad i Södertälje, jobbat helger på Konstnärshusets Grafikgalleri, suttit i styrelsen för Grafiska Sällskapet som sekreterare och jobbat helger på Grafiska Sällskapets galleri.

Grafikens Hus i Mariefred förmedlade en inbjudan att delta i en grupputställning i Minsk i Vitryssland 2002. Den resan gav starka intryck och kontakter som ledde vidare till Grafikbiennalen i Kaliningrad, där min nyfikenhet definitivt väcktes för rysk kultur och konst. I arton år ägnade jag mig åt ryska språkstudier, resor med utställningar till flera ryska städer, samarbete med Biologiska museet som curator för tre Specialprojekt på Moskvabiennalen.

 

Ulrika Christell

Stockholm i maj 2023