2019 aug 28 - 07 sep > Collection BIOMUS / Bibliomus

 

 
 

 

Studieresa till Sankt Petersburg

Hösten 2019 besökte jag Nationalbiblioteket i Sankt Petersburg där jag ägnade två veckor åt böcker och bilder – att läsa, teckna och anteckna. Biblioteket har flera filialer medan den gamla huvudbyggnaden ligger vid Nevskij Prospekt och är ett pampigt kulturminnesmärke där det finns mycket intressant att teckna och fotografera.

Resans andra mål var Zoologiska Institutet vid ryska Vetenskapsakademien och dess museum. Där finns en stor, fantasieggande samling uppstoppade djur i montrar och kuriosakabinett. Bygganden ligger i de historiska kvarteren invid floden Neva.

Målet var alltså att läsa gamla böcker och titta på illustrationer. Att teckna, skissa och fotografera av bilder i Flora och Fauna, affischer och andra tryck. Att teckna av upp­stoppade djur och torkade växter i herbarier. Genom att studera olika slags bilder av växter och djur kan man undersöka hur konstnärer, illustratörer och fotografer har gestaltat djur och natur i vetenskapen och i konsten. Hur skiljer man ett vetenskapligt synsätt från ett personligt intryck eller uttryck? Den fotografiska revolutionen har förändrat allas uppfattning av vad som är Natur och vad som är Kultur, men hur uppfattar vi konstnärer skillnaden?